Massatgista i psico-osteopatia a Sant Cugat del Vallès

política de privacitat

Avís legal · Privacitat · Cookies

AVÍS LEGAL

A POLCOMELLA.com estem compromesos amb la privadesa de les dades dels nostres contactes. Són plenament conscients de les nostres responsabilitats i de l’exercici de bones pràctiques en l’ús de dades de caràcter personal.

Les nostres condicions

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el simple accés) de les pàgines web integrants del lloc web de POL COMELLA, incloent els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi al portal POL COMELLA (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal POL COMELLA.

El present avís legal (d’ara endavant, l’“Avís Legal”) regula l’ús del lloc web: POL COMELLA.

Què esperem dels nostres usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atorga a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, íntegrament i sense reserves, l’aquest Avís Legal, així com les condicions particulars que, si escau, el complementin, en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, en cap manera, l’inici d’una relació comercial amb POL COMELLA. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús de la web amb finalitats il·lícites o perjudicials, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudicis o impedir el normal funcionament del lloc web.

Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeixen:

L’usuari té dret a revocar el seu consentiment previ en qualsevol moment.

Sistemes de captura d’informació personal que utilitzem

Compromisos i obligacions amb els nostres usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atorga a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, íntegrament i sense reserves, aquest Avís Legal en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

En la utilització del portal POL COMELLA, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de POL COMELLA o de tercers o que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal POL COMELLA o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització del portal.

POL COMELLA adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són totalment fiables i, per tant, POL COMELLA no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin causar alteracions als sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

En tot cas, POL COMELLA es compromet legalment a informar als seus usuaris de qualsevol vulneració de seguretat en el termini legal establert per la RGPD.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

A través d’aquestes Condicions Generals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal POL COMELLA ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extreure, reutilitzar, reenviar o l’ús de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, incloent sense caràcter exhaustiu el text, les imatges, els dissenys, el programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya forma part.

En cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una vulneració dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut al web, haurà de notificar aquesta circumstància a POL COMELLA indicant:

Dret a l’oblit

En tot moment l’usuari de POL COMELLA tindrà dret a revisar, recuperar o suprimir, total o parcialment, les dades emmagatzemades per POL COMELLA. Només cal que enviï un correu electrònic a info@polcomella.com i ho sol·liciti.

Enllaços Externs

Les pàgines del portal POL COMELLA proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L’únic objectiu dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços, encara que POL COMELLA no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar a l’usuari per accedir a aquests enllaços.

L’usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal POL COMELLA haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de POL COMELLA. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre POL COMELLA i el propietari del lloc en el qual s’estableix l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de POL COMELLA dels seus continguts o serveis.

Altres condicions d’ús d’aquest lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des del mateix, amb total subjecció a la Llei, a les bones costums i al present avís legal.

Així mateix, es compromet, llevat d’autorització prèvia, expressa i escrita de POL COMELLA, a utilitzar la informació continguda en el lloc web, exclusivament per a la seva informació, no podent dur a terme ni directa ni indirectament una explotació comercial dels continguts als quals té accés.

Aquest lloc, el domini polcomella.com i la propietat del contingut escrit pertanyen a Pol Comella.

Aquest lloc web conté hiperenllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. POL COMELLA no garanteix ni es responsabilitza del contingut que es recull en aquestes pàgines web.

Llevat d’autorització expressa, prèvia i per escrit de POL COMELLA, queda terminantment prohibida la reproducció, llevat per ús privat, la transformació, i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web.

Queda terminantment prohibida la realització, sense el previ consentiment de POL COMELLA de qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. En conseqüència, POL COMELLA no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar, d’aquesta alteració o manipulació per tercers.

Exercici de drets ARCO

S’informa que podrà exercir, respecte de les dades recollides, els drets reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999, d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició. Per això s’informa que podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita i signada que podrà enviar, juntament amb còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, per correu electrònic, adjuntant còpia del DNI a: info@polcomella.com. Abans dels 10 dies respondrem a la seva sol·licitud per confirmar-li l’execució del dret que hagi sol·licitat exercir.

Exclusió de garanties i responsabilitat

POL COMELLA no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin causar a causa de:

POL COMELLA no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin derivar de l’ús il·legal o inadequat de la present pàgina web.

Plataforma Europea de resolució de litigis en línia

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions de POL COMELLA amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Sempre estarem localitzables: El nostre contacte

En cas que qualsevol usuari tingui algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal POL COMELLA, si us plau dirigiu-vos a info@polcomella.com o utilitzeu el formulari de contacte disponible al lloc web.

La nostra política de privadesa descriu com recollim, guardem o utilitzem la informació que recopilem a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en aquest lloc. És important que entengui quina informació recopilem i com la utilitzem ja que l’accés a aquest lloc implica l’acceptació de la nostra política de privadesa.

POLÍTICA DE PRIVADESA

Registre de dades de caràcter personal

Aquesta declaració té com a finalitat informar els usuaris de la Política general de Privadesa i Protecció de Dades Personals seguida per POL COMELLA i ha estat actualitzada per última vegada el 14/04/2018.

Aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin omplir algun formulari de qualsevol dels formularis disponibles a la web on es recullen dades de caràcter personal.

POL COMELLA informa a l’usuari que és titular dels fitxers de dades de caràcter personal allotjats a la web, en els quals les seves dades seran tractades únicament per respondre a la pregunta o petició que ens formuli.

En fer servir els formularis de contacte i/o comentaris, observarà que alguns camps, com el nom o el correu electrònic, tenen la marca d’un asterisc (*). Això significa que aquests camps són obligatoris i el formulari no podrà ser enviat si els deixa en blanc.

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i realitzar operacions amb POL COMELLA. Així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de privadesa suposa la impossibilitat de processar les sol·licituds realitzades al nostre portal.

Ús i tractament de les dades d’usuaris

POL COMELLA té plena consciència de l’ús i tractament que s’ha de donar a les dades personals que es poden requerir o obtenir dels usuaris a les seves pàgines web per gestionar les sol·licituds o els productes o serveis sol·licitats. En cap moment farà un ús diferent d’aquesta informació ni compartirà les dades dels usuaris amb tercers.

Les dades personals recollides en aquesta web només s’utilitzaran exclusivament per respondre a la seva sol·licitud d’informació o atendre reclamacions que puguin sorgir.

Secret i seguretat de les dades

POL COMELLA es compromet a respectar la seva confidencialitat i a fer-ne ús d’acord amb la finalitat d’aquestes. Així mateix, s’obliga a complir amb l’obligació de guardar-les i adoptar totes les mesures per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a través del formulari són veraces i es compromet a comunicar qualsevol modificació d’aquestes. Igualment, l’usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon a la seva situació real, està al dia i és exacta. A més, l’usuari es compromet a mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, essent l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a Pol Comella com a titular del portal POL COMELLA.

POL COMELLA no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers. No obstant això, i en base a la legislació vigent, es compromet a informar els usuaris de qualsevol violació de seguretat en el termini màxim establert per la RGPD.

Navegació

En navegar per les nostres pàgines web, els servidors emmagatzemaran la seva adreça IP en els registres d’accés de forma automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, essent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega perquè les comunicacions puguin realitzar-se. La seva adreça IP es farà servir per realitzar estadístiques sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la seva navegació.

Remarketing

La funció de remarketing o d’audiències similars d’AdWords ens permet arribar a les persones que han visitat el nostre lloc web anteriorment i ajudar-los a completar el seu procés de venda. Com a usuari, quan entris al nostre web, t’instal·larem una cookie de remarketing (pot ser de Google Adwords o d’altres serveis que ofereixen remarketing).

Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant correu electrònic a info@polcomella.com, juntament amb la prova vàlida en dret, com ara una fotocòpia del DNI o equivalent, indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de POL COMELLA, de la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privadesa.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, POL COMELLA no realitza pràctiques de SPAM i tampoc envia cap tipus de correus comercials.

POLÍTICA DE COOKIES

Aquest lloc web, com la majoria de portals a Internet, utilitza cookies per millorar l’experiència de l’usuari.

A continuació trobaràs informació sobre què són les “cookies”, quins tipus de cookies utilitza aquest lloc web, com pots desactivar les cookies al teu navegador i com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers. Si no trobes la informació específica que estàs buscant, si us plau dirigeix-te a info@polcomella.com.

Amb la publicació al BOE del Reial Decret-llei 13/2012, de 30 de març, s’ha produït una sèrie de modificacions a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) que, entre d’altres, afecten l’ús de les cookies i l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic. Amb aquest Reial Decret, pel qual es transposen diverses directrius europees, Espanya, com tots els estats membres de la Unió Europea, s’adapta a la Directiva Europea 2009/136/CE “esmena a la Directiva Europea sobre processament i retenció de dades i protecció de la privacitat en les comunicacions electròniques”, Article 22.2 de la Llei 34/2002. Els prestadors de serveis podran fer servir dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris, a condició que aquests hagin donat el seu consentiment després de rebre informació clara i completa sobre el seu ús, en particular, sobre les finalitats del tractament de les dades, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius que algunes plataformes, com les pàgines web, poden instal·lar en el teu ordinador, smartphone, tauleta o televisió connectada a Internet. Les seves funcions poden ser molt variades: emmagatzemar les teves preferències de navegació, recopilar informació estadística, permetre certes funcionalitats tècniques… En ocasions, les cookies s’utilitzen per emmagatzemar informació bàsica sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip, fins al punt, en alguns casos, de poder reconèixer-lo.

Per què són importants?

Les cookies són útils per diversos motius. Des d’un punt de vista tècnic, permeten que les pàgines web funcionin de forma més àgil i adaptada a les teves preferències, com ara emmagatzemar el teu idioma, ciutat o país. A més, ajuden els responsables dels llocs web a millorar els serveis que ofereixen, gràcies a la informació estadística que recullen a través d’elles.

Com utilitzem les cookies?

Navegar pel web de polcomella.com suposa que es poden instal·lar els següents tipus de cookies:

cookies de millora del rendiment:

Aquest tipus de cookies conserva les teves preferències per a certes eines o serveis perquè no hagis de reconfigurar-les cada vegada que visites el nostre portal i, en alguns casos, poden ser subministrades per tercers. En el cas de les webs de comerç electrònic, permeten mantenir informació sobre la teva cistella de la compra. Fem servir les anomenades “cookies d’estat de la sessió” per millorar els nostres serveis amb la finalitat de millorar l’experiència de navegació dels usuaris. Si aquestes cookies es bloquegen o s’eliminen, el lloc web seguirà funcionant.

cookies estrictament necessàries:

Aquestes cookies són necessàries per al correcte ús del lloc web, permetent l’accés a seccions que compten amb filtres de seguretat. Sense aquestes cookies, molts dels serveis disponibles no estarien operatius.

cookies publicitàries:

Són aquelles que, tractades bé per nosaltres o per tercers, permeten gestionar eficaçment els espais publicitaris del nostre lloc web, adequant el contingut de l’anunci al contingut del servei sol·licitat o a l’ús que facis del nostre lloc web. Gràcies a això podem conèixer els teus hàbits de navegació a Internet i mostrar publicitat relacionada amb el teu perfil de navegació.

Google Analytics:

Google Analytics és una eina gratuïta d’anàlisi web de Google que principalment permet als propietaris de llocs web conèixer com interactuen els usuaris amb el seu lloc web. Així mateix, habilita cookies al domini del lloc en què et trobes i fa servir un conjunt de cookies anomenades “__utma” i “__utmz” per recopilar informació de forma anònima i elaborar informes de tendències de llocs web sense identificar usuaris individuals. Més informació sobre les cookies de Google Analytics i informació sobre la privacitat. Gràcies a això podem estudiar la navegació per les nostres pàgines web i millorar.

Altres cookies de tercers:

Es poden instal·lar cookies de tercers que permetin gestionar i millorar els serveis que aquests ofereixen. Un exemple d’aquest ús són els enllaços a les xarxes socials que permeten compartir els nostres continguts.

Com puc configurar les meves preferències?

Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al teu equip mitjançant la configuració de les opcions del teu navegador d’Internet. En el cas de bloquejar-les, és possible que certs serveis que necessiten el seu ús no estiguin disponibles.

A continuació t’ofereixo enllaços on trobaràs informació sobre com pots activar les teves preferències als principals navegadors: